سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۲۳۲۰۰۰۰۲۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۷۹۶۳۳۵۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف در محدوده مطالعاتی و حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴۶۱,۲۵۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه میدان نفت بلوار زن ضلغ غربی پالایشگاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : پاکت الف شامل تضمین شرکت در مناقصه بایستی تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ تحویل امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه گردد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه  واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاهمناقصه  واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن