مناقصه ریتیوب بویلر کمکی ۳۰ تنی نیروگاه بندرعباس تولید نیروی برق بندرعباس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق بندرعباس

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۴۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ریتیوب بویلر کمکی ۳۰ تنی نیروگاه بندرعباس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۶-۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۶-۲۵
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۲-۲۵ ---- شرکت توليد نيروی برق بندرعباس آگهی تجديد مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۰۶/م/۹۷ اين شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری تجديد مناقصه عمومی دو مرحله ای ريتيوب بويلر کمکی ۳۰ تنی نيروگاه بندرعباس اقدام نمايد. لذا از شرکتهای واجد شرايط در اين مناقصه دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واريز مبلغ ۵۴۵.۰۰۰ ريال ( پانصد و چهل و پنج هزار ريال) بصورت الکترونيکی از تاريخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ لغايت ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ اقدام و يک نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند. با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارايه پيشنهاد از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار می گردد، لازم است در صورت عدم عضويت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذکور انجام و نسبت به دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند. ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره : ۳۳۶۶۹۸۵۵-۰۷۶ داخلی ۸۲۹ و ۸۳۴ تماس حاصل فرمايند . توضيحات : ۱-    مدت زمان اجرای كار : ۶ ماه شمسي ۲-    مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار ۴۱۹.۰۸۱.۴۴۶ ريال(چهارصد و نوزده ميليون و هشتاد و يک هزار و چهارصد و چهل و شش ريال) كه بايد به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی يا فيش واريزی به نفع كارفرما در روز برگزاری مناقصه تسليم گردد. ۳-    دستگاه نظارت دفتر فنی توليد می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سوالات فنی خود با داخلی ۸۳۳ آقای مهندس حاجب زاده تماس حاصل فرمايند. ۴-    هزينه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد. ۵-    آگهی ما در سايتهای پايگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir وسامانه تدارکات الکترونيکی www.setadiran.ir دولت بخش "ثبت نام/ پروفايل تامين کننده / مناقصه گر " قابل مشاهده می باشد. روابط عمومی شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ریتیوب بویلر کمکی ۳۰ تنی نیروگاه بندرعباس تولید نیروی برق بندرعباسمناقصه ریتیوب بویلر کمکی ۳۰ تنی نیروگاه بندرعباس تولید نیروی برق بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن