مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر شهرداری بافق
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بافق

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا واریز نقدی به شماره حساب ۲۰۲۴۰۹۲۲۰۰ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : یزد بافق میدان امام حسین شهرداری بافق
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر  شهرداری بافقمناقصه انجام عملیات پیاده روسازی سطح شهر  شهرداری بافق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن