مناقصه رفت و روب بخشی از شهر نظرآباد - یکسال شهرداری نظرآباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نظرآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه رفت و روب بخشی از شهر نظرآباد - یکسال با برآورد ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۴۵۳۴۰۲۱۰۰۰ درآمد شهرداری نظرآباد / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۴۷۴۶۷۵۷۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بنام شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه گردد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد مالی شهرداری نظرآباد
آدرس ارسال مدارک : نظرآباد - خ مدرس غربی - شهرداری نظرآباد
۰۲۶۴۵۳۶۸۵۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه رفت و روب بخشی از شهر نظرآباد - یکسال شهرداری نظرآبادمناقصه رفت و روب بخشی از شهر نظرآباد - یکسال شهرداری نظرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن