مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز در انتقال گاز ایران منطقه 4 عملیات انتقال گاز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انتقال گاز ایران منطقه 4 عملیات انتقال گاز

شماره آگهی ۲۳۵۶/۱۳۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز در محدوده عملیاتی منطقه چهار انتقال گاز با برآورد ۵,۳۸۱,۱۱۸,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۶۹.۰۵۵.۹۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت آخر
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد - بلوار شاهنامه، شاهنامه ۳۵ شهید شعبانی، مجتمع شهید باقری امور پیمان ها
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۳۰۰۴۱۷۴-۳۳۰۰۴۱۷۸ تلفن ۰۵۱۳۳۰۰۴۱۱۷-۳۳۰۰۴۱۱۸-۳۳۰۰۴۱۷۴ فکس
- ایمیل www.nigc-dist4.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز در انتقال گاز ایران منطقه 4 عملیات انتقال گازمناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز در انتقال گاز ایران منطقه 4 عملیات انتقال گاز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن