مناقصه ارزیابی کیفی انجام امور سامانه فوریتهای برق (121) توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۱۸/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام امور سامانه فوریتهای برق (۱۲۱)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام / سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورتض مانتنامه بانکی معتبر و یا کسر از خالص مطالبات نزد امور مالی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - بازگشایی پاکات ارزیابی ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام امور سامانه فوریتهای برق (121)  توزیع نیروی برق استان بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی انجام امور سامانه فوریتهای برق (121)  توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن