مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های ذیل واقع در شهر شهرداری بافت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بافت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های ذیل واقع در شهر بافت شامل: الف: آسفالت با تضمین ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ب: پیاده روسازی با تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ج: جدولگذاری با تضمین ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی به شماره حساب جاری ۰۱۰۸۱۸۱۱۰۰۰۰۵ شعبه بافت و یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : واحد فنی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های ذیل واقع در شهر شهرداری بافتمناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های ذیل واقع در شهر شهرداری بافت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن