مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی جاده سربندر به بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی

شماره آگهی ۱۲۲۹۱/۳۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۱۰|۳۵۲۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی جاده سربندر به بندر امام خمینی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه اسناد مناقصه
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی جاده سربندر به بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینیمناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی جاده سربندر به بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی
مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی جاده سربندر به بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینیمناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی جاده سربندر به بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن