مناقصه خرید لوازم توانبخشی اداره کل بهزیستی مازندران بهزیستی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهزیستی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوازم توانبخشی اداره کل بهزیستی مازندران با برآورد ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : دفتر حقوقی بهزیستی مازندران
آدرس ارسال مدارک : دفتر حقوقی بهزیستی مازندران
۰۱۱۳۳۳۹۴۹۰۳-۵ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.MAZANDDARAN.BEHZISTI.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لوازم توانبخشی اداره کل بهزیستی مازندران بهزیستی استان مازندرانمناقصه خرید لوازم توانبخشی اداره کل بهزیستی مازندران بهزیستی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن