مناقصه 17- عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب آب و فاضلاب استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره آگهی ۱۸-۱۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۲۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۷- عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر به صورت پراکنده پیمان اول شهر خمین با برآورد ۱۰.۶۱۸.۳۸۴.۷۶۸ ریال و تضمین ۵۳۰.۹۱۹.۲۳۸ --- ۱۸- عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر به صورت پراکنده پیمان دوم شهر خمین با برآورد ۱۳.۳۷۴.۴۲۱.۸۱۸ ریال و تضمین ۶۶۸.۷۲۱.۰۹۰ ریال
شرایط : رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب ۳۲۶۵۳۸۱۹/۱۷ حساب جام بانک ملت و یا چک تضمینی در وجه شرکت تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ الی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : اراک - کوی رضوی میدان شهید نجفی مادر اداره امور قراردادها شرکت آب و فضالاب استان مرکزی
۰۸۶۳۲۷۸۳۱۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfamarkazi.ir وب سایت
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 17- عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب آب و فاضلاب استان مرکزیمناقصه 17- عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب آب و فاضلاب استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن