مناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای بانک ملت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملت

شماره آگهی ۱۲۸/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریزی به حساب جاری جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۲۸۲۸۶ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۲۸۱۰۲ در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولیعصر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ راس ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران خ طالقانی مقابل ساختمان وزارت نفت ساختمان شماره ۳۸۰ طبقه ششم اداره معاملات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای 
 بانک ملتمناقصه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای 
 بانک ملت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن