مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۴۰۱۰۰۰۰۰۱۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان خود در ساختمان میرداماد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بی قید و شرط بانکی و یا رسید واریز وجه نقد به حساب اداره تدارکات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ تا ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴-۶۴۴۶۴۴۰۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن