مناقصه 33/97 : بهسازی و آسفالت جاده آرزو - سروستان راه و شهرسازی استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۳/۹۷ : بهسازی و آسفالت جاده آرزو - سروستان - امامزداده عبداله (مسیر شکافی جاده روستائی سروستان) باغملک با برآورد ۱۸.۱۴۵.۷۳۹.۶۷۳ ریال و تضمین ۹۰۷.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۴/۹۷ : بهسازی و آسفالت جاده سیدیدیم اهواز با برآورد ۷.۵۰۲.۰۸۲.۳۹۲ ریال و تضمین ۳۷۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب سپرده به شماره ۲۱۷۶۳۱۲۲۱۱۰۰۹ بانک ملی اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۱/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- امانیه خیابان شهید مدرس اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۵۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 33/97 : بهسازی و آسفالت جاده آرزو - سروستان راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه 33/97 : بهسازی و آسفالت جاده آرزو - سروستان راه و شهرسازی استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن