مناقصه واگذاری راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گیلان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه با برآورد ۷,۳۲۶,۱۱۰,۲۹۴
شرایط : ارائه گواهی تایید صلاحیت از اداره کل تعاونی کار و رفاه اجتماعی درخصوص حمل و نقل -- ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاونی کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت --- احرای امتیاز قابل قبول براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، اینی و زیست محیطی HSE
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبای شماره ۴۱۲۰۰۱۶۵۰۰۰۰۸ با کد شناسه ۱۹۴۰۰۰۰۰۰۲۶ نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت و
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته پس از انتشار آگهی تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : رشت - گلسار - بلوار سمیه - جنب بیمارستان فرآورده های نفتی منطقه گیلان
۰۱۳۳۳۱۱۶۹۳۰-۳۳۱۱۵۰۶۸-۹ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.GILAN.NIOPDC.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گیلانمناقصه واگذاری راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن