مناقصه خرید activated mdea amdea پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۱۱۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید activated mdea amdea
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : الف ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ج ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم دو مرحله ای- اعلام نتیجه ارزیابی کیفی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷- اعلام نتیجه ارزیابی فنی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید activated mdea amdea پالایش گاز ایلاممناقصه خرید activated mdea amdea پالایش گاز ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن