مناقصه عملیات برچیدن - تهیه و نصب کابینت منازل سازمانی پتروشیمی مبین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مبین

شماره آگهی ۱۶۵۱/۱۰۶-۴۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۳۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات برچیدن - تهیه و نصب کابینت منازل سازمانی واقع در شهرک پردیس شهرستان جم
شرایط : سوابق مرتبط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت پتروشیمی مبین
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : استان بوشهر - عسلویه - شرکت پتروشیمی مبین - دبیرخانه کمیسیون معاملات- امور حقوقی و پیمانها --- یا نشانی سایت
آدرس ارسال مدارک : استان بوشهر - عسلویه - شرکت پتروشیمی مبین دبیرخانه کمیسیون معاملات امور حقوقی و پیمانها
۰۲۱۸۸۲۰۰۴۵۵-۹-۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۱ تلفن ۰۲۱۸۸۲۰۰۴۵۵-۹-۰۷۷۳۷۹۵۱۴۳ فکس
- ایمیل mobinpc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات برچیدن - تهیه و نصب کابینت منازل سازمانی پتروشیمی مبینمناقصه عملیات برچیدن - تهیه و نصب کابینت منازل سازمانی پتروشیمی مبین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن