مناقصه خرید قیر متناسب با شرایط محیطی استان قم و توسعه و عمران قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و عمران قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۳۷۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه خرید قیر متناسب با شرایط محیطی استان قم و خرید میلگرد متناسب با نیاز پروژه های سازمان توسعه و عمران شامل: ۱- خرید ۱۷۵۰ تن میلگرد در سایزها و انواع مختلف جهت پروژه ها با برآورد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید ۳۷۰۰ تن قیر ۷۰-۶۰ با ۱۶ - ۷۰pg و یا pg متناسب با شرایط محیطی استان قم و ۲۰۰ تن mc۲۵۰ با برآورد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۱۰۰۶۷۶۱۸۴۴ نزد بانک شهر به نام سازمان توسعه و عمران قم غیرقابل استرداد و به صورت جداگانه / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا مطالبات تایید شده از مناطق ۸ گانه و سازمان های وابسته به شهرداری قم و یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده ۱۰۰۶۲۲۰۲۸۸ بانک شهر به نام سازمان توسعه و عمران قم
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : واحد پیمان - ق - خیابان معلم - مجتمع ناشران طبقه پنجم واحد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۵۳۷۸۴۰۶۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید قیر متناسب با شرایط محیطی استان قم و توسعه و عمران قممناقصه خرید قیر متناسب با شرایط محیطی استان قم و توسعه و عمران قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن