مناقصه خرید موارد در 22 ردیف به پیمانکاران واجد شرایط صنایع شهید مسلمی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع شهید مسلمی

شماره آگهی ۶-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۳۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید موارد در ۲۲ ردیف به پیمانکاران واجد شرایط به شرح : ماشینکاری قطعه با کد ۰۱-۲۳۰ به تعداد ۱۷/۵۰۰ عدد --- ماشینکاری قطعه با کد ۰۱-۲۴۰ به تعداد ۱۷/۵۰۰ عدد --- ماشینکاری قطعه با کد ۴۵-۱۶-۲۳۹ به تعداد ۳۰/۰۰۰ عدد --- ماشینکاری قطعه با کد ۰۰۵۷-۰۱-۱۵۴ به تعداد ۲۶/۰۰۰ عدد --- ماشینکاری قطعه با کد ۰۶-۲۴۰ به تعداد ۱۷/۵۰۰ عدد --- ماشینکاری قطعه با کد ۰۰۲-۲۹-۲۳۹ به تعداد ۲۰/۰۰۰ عدد --- ماشینکاری و مونتاژ قطعات با کدهای ۰۰-۱۳۰ و ۰۱-۱۰۰ به تعداد ۱۷/۵۰۰ ست کامل --- تزریق قطعه با کالیت با کد ۰۰۲۲-۰۱-۱۵۴ به تعداد ۳۰/۰۰۰ عدد --- کشش سرد پریفورم قطعه با کد ۰۲۱۰۰۱۳ به تعداد ۵۰/۰۰۰ ست (معادل ۲/۱۰۰ تن) --- پریفورم قطعه با ۰۲۱۰۰۱۲ از شمش فولادی به مقدار ۲/۲۰۰/۰۰ کیلوگرم --- پرسکاری قطعه با کد ۰۰۱۵-۰۱-۱۵۴ به تعداد ۳۰/۰۰۰ عدد --- تولید قطعه با کد ۰۰۱۰۰۴ به تعداد ۵۲/۰۰ عدد --- تولید گاری حمل مجموعه قطعه با کد ۰۱۵۰۰۲۳ به تعداد ۲۰ عدد --- تولید جعبه چوبی با کد ۰-۱۰۰ همراه با پالت به تعداد ۲/۵۰۰ عدد جعبه و ۴۱۶ عدد پالت --- تولید پالت با کد ۰۰۵۱-۰۱-۱۵۴ به تعداد ۱/۰۰۰ عدد --- تبدیل مقاطع آلومینیومی و قطعات ماشینکای به میلگرد آلومینیومی قطر ۹۰، ۵۰، ۴۵، ۶۵ و ۱۰۰ طبق لیست مشروحه اسناد مناقصه --- خرید میلگرد فولادی قطر ۴۲ به مقدار ۲۰/۰۰۰ کیلوگرم --- خرید کفی کانتینر بر به تعداد ۱ دستگاه --- خرید دستگاه پرس لنگ ۵۰ تن به تعداد ۱ دستگاه --- اجاره تریلی بغل دار به مدت یک سال --- خرید دستگاه با کد ۰۲۱۰۹ به تعداد ۷ عدد --- خرید دستگاه با کد ۰۰۱۰۰۶۵ به تعداد ۷ عدد
شرایط : روزمه شرکت مورد تایید صنایع ، معرفی نامه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ساعت ۸ الی ۱۲/۳۰ و ساعت ۱۴/۱۵ ساعت ۱۵/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷۷/۰۶/۱۲ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ راس ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران بعد از شهر پاکدشت میدان پارچین جاده اختصاصی پارچین صنایع شهید مسلمی معاونت بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران بعد از شهر پاکدشت میدان پارچین جاده اختصاصی پارچین صنایع شهید مسلمی معاونت بازرگانی
۰۲۱۳۶۰۷۶۲۴۸-۳۶۰۷۶۲۵۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید موارد در 22 ردیف به پیمانکاران واجد شرایط صنایع شهید مسلمیمناقصه خرید موارد در 22 ردیف به پیمانکاران واجد شرایط صنایع شهید مسلمی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن