مناقصه مدرسه 3 کلاسه خیریه بی بی نساء کوهبنان اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۴۳۲۳۰۰۰۰۲۳
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۹۶۳۳۷۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مدرسه ۳ کلاسه خیریه بی بی نساء کوهبنان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
آدرس خرید اسناد : مدرسه ۳ کلاسه خیریه بی بی نساء کوهبناناداره کل نوسازی مدارس استان کرمان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مدرسه 3 کلاسه خیریه بی بی نساء کوهبنان اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانمناقصه مدرسه 3 کلاسه خیریه بی بی نساء کوهبنان اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن