مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بیمه ای خودروهای دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۲۶۲۰۰۰۰۴۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۹۶۳۳۷۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بیمه ای خودروهای متعلق به مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه -خیابان عشایر-خیابان نهضت -مرکز فوریتهای پزشکی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصل پاکت الف وب همزمان هم درسامانه تدارکات بارگزاری گردد وهم باید اصل مدارک دستی به دبیرخانه محرمانه حراست به آدرس کرمانشاه-بلوارشهید بهشتی -ساختمان مرکزی -طبقه دوم -دبیرخانه حراست تحویل داده شود
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بیمه ای خودروهای دانشگاه علوم پزشکی  استان کرمانشاه مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بیمه ای خودروهای دانشگاه علوم پزشکی  استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن