مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه شیزن سمنگان - تایباد- عملیات سنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۲۰۸۰۰۰۰۱۵
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۸۹۶۳۳۷۸۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه شیزن سمنگان - تایباد- عملیات سنگی ملاتی ۱۱۰۰و گابیون ۴۹۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
آدرس خرید اسناد : مشهد مقدس- بلواروکیل آباد ۳۰ - اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی- امور پیمان ها- تلفن : ۳۸۰۱۱۳۵۸-۰۵۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : کلیه اسناد و مدارک دانلود و پس از امضاء و مهر دو باره بارگزاری گردد ملاک اعلام قیمت فرم پیشنهاد قیمت می باشد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه شیزن سمنگان - تایباد- عملیات سنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه شیزن سمنگان - تایباد- عملیات سنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن