مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای بنادر و دریانوردی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان بوشهر

شماره آگهی ۳-۵/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۹۲۱۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز اداره کل - ۱۲ ماه شمسی
شرایط : مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه - ارائه حداقل ۲ نمونه کار مشابه در ۵ سال اخیر به همراه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی - دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی کار پیمانکاران از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا اصل فیش واریز وجه به حساب ۲۱۹۶۴۵۱۰۰۵۰۰۴ نزد بانک صادرات شعبه بندر و دریانوردی کد بانک ۴۳۲۳
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد --- دبیرخانه مناقصه گزار واقع در بوشهر - بزرگراه طالقانی - بلوار بندر - اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر - کدپستی ۷۵۱۳۷۴۹۷۹۷
۰۷۷۳۳۳۲۲۰۵۱-۷ تلفن ۰۷۷۳۱۶۶۶۷۰۰-۶۵۰۰-۳۱۶۶۷۰۰۲ فکس
info@bpmo.ir ایمیل www.bpmo.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - بارگذاری پیشنهادات در سامانه تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ - جلسه توجیهی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای بنادر و دریانوردی استان بوشهرمناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای بنادر و دریانوردی استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن