مناقصه 1- ارزیابی کیفی : پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۹۲۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- ارزیابی کیفی : پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهر بجنورد به همراه نصب انشعابگیر فاضلاب شامل: تجهیز کارگاه، تهیه، تامین، حمل و باراندازی کلیه مصالح ساختمانی، تیبر و دریچه آدم رو به همراه تامین ابزار، ماشین آلات، تجهیزات مکانیکی و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه، اجرای عملیات لوله گذاری، خطوط فاضلابرو ثقلی به طول ۱۰۰۰ متر با قطر ۲۰۰ میلی متر پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت، احداث تعداد ۲۰ عدد منهول آجری، نصب ۲ هزار فقره انشعابگیر فاضلاب، انجام عملیات ویدئومتری و شب سنجی، مطابق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه و دستور دستگاه نظارت به طور کامل و قابل بهره برداری، تحویل پروژه و برچیدن کارگاه - ۶ ماه - با برآورد ۱۲.۳۵۴.۹۰۶.۶۹۲ ریال ---- ۲- ارزیابی کیفی : پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهر اسفراین به همراه نصب انشعابگیر فاضلاب شامل: تجهیز کارگاه، تهیه، تامین، حمل و باراندازی کلیه مصالح ساختمانی، تیبر و دریچه آدم رو به همراه تامین ابزار، ماشین آلات، تجهیزات مکانیکی و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه، اجرای عملیات لوله گذاری، خطوط فاضلابرو ثقلی به طول ۱۰۰۰ متر با قطر ۲۰۰ میلی متر پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت، احداث تعداد ۲۰ عدد منهول آجری، نصب ۲ هزار فقره انشعابگیر فاضلاب، انجام عملیات ویدئومتری و شب سنجی، مطابق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه و دستور دستگاه نظارت به طور کامل و قابل بهره برداری، تحویل پروژه و برچیدن کارگاه - ۶ ماه - با برآورد ۱۱.۸۶۳.۲۴۴.۸۴۷ ریال ---- ۳- ارزیابی کیفی : پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهر شیروان به همراه نصب انشعابگیر فاضلاب شامل: تجهیز کارگاه، تهیه، تامین، حمل و باراندازی کلیه مصالح ساختمانی، تیبر و دریچه آدم رو به همراه تامین ابزار، ماشین آلات، تجهیزات مکانیکی و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه، اجرای عملیات لوله گذاری، خطوط فاضلابرو ثقلی به طول ۱۰۰۰ متر با قطر ۲۰۰ میلی متر پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت، احداث تعداد ۲۰ عدد منهول آجری، نصب ۲ هزار فقره انشعابگیر فاضلاب، انجام عملیات ویدئومتری و شب سنجی، مطابق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه و دستور دستگاه نظارت به طور کامل و قابل بهره برداری، تحویل پروژه و برچیدن کارگاه - ۶ ماه - با برآورد ۱۱.۹۵۴.۶۲۱.۱۹۸ ریال --- ۴- ارزیابی کیفی : پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آوری فاضلاب شهر آشخانه به همراه نصب انشعابگیر فاضلاب شامل: تجهیز کارگاه، تهیه، تامین، حمل و باراندازی کلیه مصالح ساختمانی، تیبر و دریچه آدم رو به همراه تامین ابزار، ماشین آلات، تجهیزات مکانیکی و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه، اجرای عملیات لوله گذاری، خطوط فاضلابرو ثقلی به طول ۱۰۰۰ متر با قطر ۲۰۰ میلی متر پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت، احداث تعداد ۲۰ عدد منهول آجری، نصب ۲ هزار فقره انشعابگیر فاضلاب، انجام عملیات ویدئومتری و شب سنجی، مطابق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه و دستور دستگاه نظارت به طور کامل و قابل بهره برداری، تحویل پروژه و برچیدن کارگاه - ۶ ماه - با برآورد ۱۲.۲۸۶.۹۲۰.۳۰۵ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۳ روز بعد از تاریخ انتشار اگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از تاریخ انتشار اگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت شرکت --- سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد --- بجنورد، بلوار دولت ، جنب فرمانداری کوچه ورزش، دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.abfankh.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- ارزیابی کیفی : پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آب و فاضلاب استان خراسان شمالیمناقصه 1- ارزیابی کیفی : پروژه اجرای شبکه فرعی جمع آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن