مناقصه خریداری 3 قلم کالا شامل فین تیوب - Bend پالایش نفت کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت کرمانشاه

شماره آگهی RKS-۹۷۳۲۰۷۸-KM/G-۰۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۹۳۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری ۳ قلم کالا شامل فین تیوب - Bend و لوله کوره
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۲۰ روز از نوبت دوم تا ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : فنی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ مالی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
آدرس خرید اسناد : اداره بازرگانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۱۴۹۷۵۵۹ تلفن ۰۸۳۳۸۳۵۵۰۹۱ فکس
- ایمیل www.korc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری 3 قلم کالا شامل فین تیوب - Bend پالایش نفت کرمانشاهمناقصه خریداری 3 قلم کالا شامل فین تیوب - Bend پالایش نفت کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن