مناقصه انجام عملیات تکمیلی زیرسازی، روسازی و ساخت ایستگاه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۲۱-۳۱-۴۰۰-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۹۳۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات تکمیلی زیرسازی، روسازی و ساخت ایستگاه های حد فاصل گرمسار تا تهران به روش EPC غیرصنعتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیک دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تمدید
منابع : اقتصاد ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات تکمیلی زیرسازی، روسازی و ساخت ایستگاه های راه آهن جمهوری اسلامی ایرانمناقصه انجام عملیات تکمیلی زیرسازی، روسازی و ساخت ایستگاه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن