مناقصه اجرای ساختمان تجاری شهرداری شهرداری بندر گناوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر گناوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۹۴۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای ساختمان تجاری شهرداری با برآورد ۱۱,۷۷۵,۵۹۷,۳۱۹
شرایط : گواهینامه صلاحیت در رشته مربوط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۱۸۸۴۰۰۳ نزد بانک ملی به نام شهرداری بندر گناوه و یا ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲/۳۰
آدرس خرید اسناد : گناوه - خیابان امام خمینی واحد حقوقی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای ساختمان تجاری شهرداری شهرداری بندر گناوهمناقصه اجرای ساختمان تجاری شهرداری شهرداری بندر گناوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن