سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۳۵۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر ... با برآورد ۵,۵۲۱,۴۶۸,۱۲۸
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن