سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

شماره آگهی ۱/۵۴۴-۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۳۱۲۲۱۰
انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۱۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : تامین آب شبکه توزیع روستای شاخن شهرستان بیرجند با برآورد ۶۳۰,۴۵۹,۵۷۲
شرایط : رشته آب پایه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۶۵۳۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۳/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۳/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ ساعت نه صبح
آدرس خرید اسناد : بیرجند بلوار شهدای عبادی ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی شرکت آب و فاضلاب روستایی اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۱-۲۲۱۴۰۶۴-۷ -
- http://www.abfar-kj.ir
توضیحات : تجدید دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین آب شبکه توزیع  روستای شاخن شهرستان بیرجند آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )