سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سبزوار

کد آریاتندر : ۹۰۰۳۱۲۲۱۱
انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۱۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : تامین نیروی انسانی جهت امور مربوط به خدمات اداری بازرسی و ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۳/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱/۰۳/۱۳۹۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور مالی سازمان
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۷۱-۲۶۵۹۷۹۰-۲۶۵۲۷۹۰ -
- http://
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور مربوط به خدمات اداری مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سبزوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )