مناقصه 1- عملیات لکه گیری - مرمت نوار حفاری و شهرداری منطقه 17 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 17 تهران

شماره آگهی ۴۳-۳۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۴۱۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- عملیات لکه گیری - مرمت نوار حفاری و روکش دستی آسفالت سطح ناحیه یک - نوبت سوم - سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۶.۹۸۶.۰۱۹.۶۴۴ ریال - ۱۲ ماه --- ۲- عملیات لکه گیری - مرمت نوار حفاری و روکش دستی آسفالت سطح ناحیه دو - نوبت سوم - سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۶.۹۸۹.۱۹۸.۷۱۶ ریال - ۱۲ ماه --- ۳- عملیات لکه گیری - مرمت نوار حفاری و روکش دستی آسفالت سطح ناحیه سه - نوبت سوم - سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۷.۰۱۰.۹۴۴.۰۵۹ ریال - ۱۲ ماه --- ۴- عملیات مرمت - بهسازی و نوسازی پیاده روها و شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی ناحیه سه - نوبت دوم - سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۶.۰۸۳.۸۳۳.۲۱۵ ریال --- ۵- عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی - سپرده ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۲.۸۳۲.۵۸۷.۰۷۴ ریال - ۹ ماه - رتبه آب یا تاسیسات --- ۶- عملیات حفاری - افزایش ارتفاع آزمایش پمپاژ و تجهیز چاه بوستانهای سطح منطقه - سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۴.۱۴۰.۸۹۲.۷۲۲ ریال - ۱۲ ماه --- ۷- عملیات رنگ آمیزی در سطح منطقه - سپرده ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۲.۹۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۸ ماه --- ۸- عملیات طراحی - چاپ و نصب بنر در سطح منطقه - نوبت سوم - سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۳.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه --- ۹- خرید - تعمیر - نصب و نگهداری تجهیزات المان و مبلمان شهری در سطح منطقه (نوبت سوم) - سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - براورد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه --- ۱۰- تهیه و نصب برج نوری جهت بوستانهای سطح منطقه - سپرده ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۴ ماه
شرایط : ثبت نام در سامانه پیمانکاران از طریق سایت و ارائه پرینت مربوطه --- شرایط ردیف های (۱ تا ۴): رتبه ۵ راه و ترابری - ارائه گواهینامه (رتبه) معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (حداقل ۵) و دارای صلاحیت پیمانکاری و کارت الکترونیکی معتبر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ----- شرایط ردیف (۵ و ۶): ارائه گواهینامه (رتبه) معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای ظرفیت کاری آزاد ---- شرایط ردیف های (۷ و ۸): ارائه گواهینامه (رتبه) معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران ---- شرایط ردیف های (۹ و ۱۰): انطباق موضوع فعالیت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه و ارائه حداقل یک نمونه قرارداد مشابه (اشخاص حقوقی) - ارائه حداقل یک نمونه قرارداد مشابه (اشخاص حقیقی)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدی به حساب ۷۰۰۵۵۰۳۲۶۶ نزد بانک شهر شعبه ابوذر کد ۲۵۹ بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : از نشر بمدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۷ واقع در خیابان ۲۰ متری ابوذر - مقابل بیمارستان ضیائیان - طبقه دوم واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۷ واقع در خیابان ۲۰ متری ابوذر - مقابل بیمارستان ضیائیان - طبقه دوم واحد قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل www.tehran.ir region17.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- عملیات لکه گیری - مرمت نوار حفاری و شهرداری منطقه 17 تهرانمناقصه 1- عملیات لکه گیری - مرمت نوار حفاری و شهرداری منطقه 17 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن