سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و ترابری استان فارس

کد آریاتندر : ۹۰۰۳۱۲۳۹۲
انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۱۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه یک با برآورد ۶۸۵۰۰۸۰۰ ریال و تضمین ۹۵۰۰۰۰۰ ریال --- نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه دو با برآورد ۵۵۰۰۴۸۰۰۰ ریال و تضمین ۹۵۰۰۰۰۰ ریال --- نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه سه با برآورد ۵۷۷۳۶۰۸۰۰ ریال و تضمین ۹۵۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : هفت روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار مدرس
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : نوبت دوم
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه یک با راه و ترابری استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )