سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خنج

کد آریاتندر : ۹۰۰۳۱۲۴۱۹
انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۱۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : آسفالت پارکینگ شرقی پارک کوهپایه میدان تره بار و تعداد از معابر شهر با برآورد ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امورمالی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : تجدید
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه آسفالت پارکینگ شرقی پارک کوهپایه میدان تره بار و شهرداری خنج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )