سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شماره آگهی ۰۷/۹۷/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۴۷۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی شهرک بعثت
شرایط : ارائه مدارک مستند (تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه و ..) در خصوص اتمام حداکثر دو قراداد (خدماتی ) یا چند قراداد که حداقل ۶ ماه همزان باشند جمعا حداقل به مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ی با یک قراداد (خدماتی) حداقل به مبلغ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال -- تاییدیه صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری -- پیمانکارانی که دارای دو قراداد فعال به شرکت عملیات می باشند --
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ نزد بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۶۷۷۸۲۱۴۷۲۸ نزد بانک ملت یا به حساب جاری بهشماره ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت ۵ روز از زمان درج نوبت دوم این آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرستان بندر ماهشهر ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۳۴۲۲۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.posc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمیمناقصه راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن