سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شیراز

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۳۲۰۰۰۰۲۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۴۱۵۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید ۲۴ سلول تابلو کنترل از راه دور چاه، مخزن و ایستگاه پمپاژ - مدت اجرا ۴ ماه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱ صبح لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - شیراز، خیابان ساحلی شرقی، حد فاصل پل حر و پل هجرت
۰۷۱۳۲۲۸۱۱۵۶-۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa-shiraz.com وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید 24 سلول تابلو کنترل از راه آب و فاضلاب شیرازمناقصه ارزیابی کیفی خرید 24 سلول تابلو کنترل از راه آب و فاضلاب شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن