سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۵۷۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۰۱۵/۹۷ : تامین نیروی حفاظت (انبار نخلک، انبار مرکزی و تامین راه) با برآورد ۵.۸۶۰.۷۸۳.۶۸۰ ریال و تضمین ۳۴۳.۰۴۰.۰۰۰ ریال --- ۵۰۱۶/۹۷ : تامین نیروی انتظامی (ستاد، انبارهای مرکزی، انبار نخلک و تامین راه) با برآورد ۳.۵۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۲۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال ---
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۰۶۴۲۰۲۰۰۳ بانک ملی کد شعبه ۶۵۰۷ / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شرکت و یا چک بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ الی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
آدرس خرید اسناد : اهواز، فلکه اول کیانپارس شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان مدیریت امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز، کیانپارس فلکه اول شرکت آب و فاضلاب خوزستان طبقه پنجم دفتر حراست و امور محرمانه
۰۶۱۳۳۳۶۶۱۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید- به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 5015/97 : تامین نیروی حفاظت (انبار نخلک، انبار مرکزی آب و فاضلاب استان خوزستانمناقصه 5015/97 : تامین نیروی حفاظت (انبار نخلک، انبار مرکزی آب و فاضلاب استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن