مناقصه واگذاری مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب مناطق نفتخیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۰۱۵۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۶۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب ۳۵۱ جنوب اهواز پسماند شامل: عملیات دکوپاژ، تسطیح و رگلاژ اکبرداری، خاکریزی، اجرای شن مخلوط رودخانه با تثبیت آهک، شن ریزی شکسته، ساختمان پی دستگاه حفاری، لوله کشی آب و گاز، ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت، احداث آبرو بتنی مسلح، کارگذاری لوله ۱۲ اینچ زهکشی حوضچه چاه، سنگ کاری دیوارهای حائل جاده، سگتیک، احداث دیوار بلوکی، اجرای اندود سیمانی، کارگذاری لوله ۱۲ اینچ جهت غلاف لوله ۴ اینچ گاز، احداث دیوار بلوکی، اجرای اندود سیمانی، تجهیز و برچیدن کارگاه با برآورد ۱۵,۱۸۶,۷۵۹,۹۶۰
شرایط : حداقل پایه ۵ گرایش راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اهواز کد ۰ / سپرده شركت در مناقصه ۷۵۹.۳۳۷.۹۹۸ ریال ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی اهواز کد ۰ حساب به نام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یا ارائه ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۱/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز - کوی فدائیان اسلام - خیابان پارک ۴ روبروی امور مسافرت مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها اتاق شماره ۱ و یا تهران - میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی پلاک ۲۸ - ساختمان مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران طبقه دوم دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب
آدرس ارسال مدارک : اهواز - فدائیان اسلام - خیابان نفت ساختمان پنج طبقه بلوک ۱ طبقه دوم اتاق ج ۲۵۱
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب مناطق نفتخیز جنوبمناقصه واگذاری مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب مناطق نفتخیز جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن