مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت تامین قطعات پتروشیمی نوری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی نوری

شماره آگهی ۲۱۵/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۶۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت تامین قطعات یدکی ball valve & gate valve ساخت شرکت drw آلمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۲۶۶۱۰۲۶۶۱۰ نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت اینترنتی - بوشهر - عسلویه - شرکت پتروشیمی نوری
آدرس ارسال مدارک : بوشهر - عسلویه - شرکت پتروشیمی نوری - امور حقوقی و قراردادها
۰۷۷۳۷۳۲۳۲۵۰-۴ تلفن ۰۷۷۳۷۳۲۴۷۷۵ فکس
- ایمیل www.bpciran.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت تامین قطعات پتروشیمی نوریمناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت تامین قطعات پتروشیمی نوری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن