مناقصه پروژه تکمیل کانال زیر سطحی بلوار سربداران عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۶۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تکمیل کانال زیر سطحی بلوار سربداران با برآورد ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه ابنیه یا راه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۴/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری یا سایت شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان عمران
۰۵۱۴۴۴۲۴۱۷۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.sabzevar.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه تکمیل کانال زیر سطحی بلوار سربداران  عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوارمناقصه پروژه تکمیل کانال زیر سطحی بلوار سربداران  عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن