مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم و سیم مهار جهت اتفاقات توزیع نیروی برق استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خوزستان

شماره آگهی ۱۰۳-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۶۲۵۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم و سیم مهار جهت اتفاقات سال ۹۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ بانک صادرات اهواز / سپرده شركت در مناقصه تضمینهایم عتبر یا واریز به حساب بانکی شرکت یا چک بانکی تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قرادادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱۰۷
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم و سیم مهار جهت اتفاقات توزیع نیروی برق استان خوزستانمناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم و سیم مهار جهت اتفاقات توزیع نیروی برق استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن