مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۷۱۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی به بخش غیردولتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ده روز پس از پایان ملهت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات : حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه بیمارستان در مشهد، بزرگراه آسیایی سه راه فردوسی و یا سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://cft.mums.ac.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن