مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه 1 شهرداری منطقه 14 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 14 تهران

شماره آگهی ۷۶-۱۰-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۲۲۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه ۱ (نوبت دوم) با برآورد ۲.۴۹۷.۶۸۹.۱۵۴ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معبتر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- نصب و نگهداری گاردریل های سطح منطقه ۱ (نوبت دوم) با برآورد ۲.۵۰۵.۶۸۷.۶۳۰ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معبتر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- تهیه ، نصب و نگهداری سرپناه های خطوط BRT (نوبت دوم) با برآورد ۳.۴۹۷.۶۹۱.۱۳۸ ریال و تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معبتر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- عملیات نگهداشت معابر سطح ناحیه ۴ (آسفالت) (نوبت سوم) با برآورد ۵.۴۹۰.۹۹۱.۷۳۹ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- عملیات نگهداشت معابر در سطح نواحی ۱ و ۴ نهر و جدول و پیاده رو (نوبت سوم) با برآورد ۳.۹۹۸.۸۰۲.۲۶۷ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- عملیات نگهداشت معابر در سطح نواحی ۳ و ۵ نهر و جدول و پیاده رو (نوبت سوم) با برآورد ۳.۹۹۸.۸۰۲.۲۶۷ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- بازسازی ساختمانهای اداری در سطح ناحیه ۴ (نوبت سوم) با برآورد ۳.۳۳۱.۷۵۰.۰۹۲ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- بازسازی ساختمانهای اداری در سطح ناحیه ۵ (نوبت سوم) با برآرود ۳.۳۳۲.۰۶۱.۸۰۱ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- بازسازی ساختمانهای اداری در سطح نواحی ۱ و ۲ و ۳ و ۶ (نوبت سوم) با برآورد ۴.۳۴۷.۳۰۷.۱۵۸ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برناهخ ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماهای سطح منطقه (نوبت سوم) با برآورد ۲.۰۸۳.۲۱۶.۳۵۰ ریال و تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برناهخ ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- عملیات احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (نوبت سوم) با برآورد ۴.۹۹۹.۳۶۴.۲۶۷ ریال و تضمین ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برناهخ ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- عملیات نگهداشت سرای محلات و فضاهای فرهنگی در سطح منطقه با برآرود ۳.۳۳۱.۹۵۶.۹۰۸ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برناهخ ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- عمیات خرید و ک اشت درخت جهت هفته درختکاری با برآورد ۴.۲۲۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درایا رتبه بندی معبتر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رعایت ظرفیت کاری و سقف ریال مجاز و دارای روزمه کاری در سطح شهر تهران --- خرید المان های پارک با برآورد ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۱۴ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه واریز به شماره حساب ۱۰۰۵۰۶۰۰۸۱ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بزرگراه شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم، طبقه همکف ساختمان شماره یک (ساختمان شهید پور اجاقی) واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بزرگراه شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم، طبقه همکف ساختمان شماره یک (ساختمان شهید پور اجاقی) واحد قراردادها
۰۲۱۹۶۰۴۰۳۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه 1 شهرداری منطقه 14 تهرانمناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه 1 شهرداری منطقه 14 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن