سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۲۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۳-۹۷ : خرید تعداد ۸۳۶ اصله انواع پایه بتونی چهار گوش ۹/۴۰۰- ۹/۶۰۰- ۱۲/۴۰۰- ۱۲۸۰۰ - ۱۵/۸۰۰ - ۱۵/۱۲۰۰ با تضمین ۵۸۰.۲۲۹.۲۰۰ ریال ۳۶-۹۷ : خرید تعداد ۱۲۳۱ اصله انواع پایه بتونی چهار گوش ۹/۴۰۰- ۹/۶۰۰- ۱۲/۴۰۰- ۱۲۸۰۰ - ۱۵/۸۰۰ - ۱۵/۱۲۰۰ با تضمین ۷۲۲.۴۳۶.۴۰۰ ریال ۳۷-۹۴ : خرید تعداد ۸۷۷ اصله انواع پایه بتونی چهار گوش ۹/۴۰۰- ۹/۶۰۰- ۱۲/۴۰۰- ۱۲۸۰۰ - ۱۵/۸۰۰ - ۱۵/۱۲۰۰ با تضمین ۵۸۷.۵۵۲.۸۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۲۱۶۴۳۵۷۰۰۲ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : پس از تاریخدرج آگهی نوبت دوم به مدت پنج روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت -- بندرعباس بلوار جمهوری اسلامی جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم) شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۵۱۲۳۴۴ تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۶ فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 33-97 : خرید تعداد 836 اصله انواع پایه بتونی توزیع نیروی برق استان هرمزگانمناقصه 33-97 : خرید تعداد 836 اصله انواع پایه بتونی توزیع نیروی برق استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن