سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نفت مناطق مرکزی ایران

شماره آگهی ۰۱۳/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۲۱۵۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دو دستگاه پمپ سیار آب آتش نشانی دیزلی ۴ سیلندر پرتابل تحت تقاضای شماره slp-۹۵۰۰۳۱۹۰۳۴ مورد نیاز اداره hse
شرایط : داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت - آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی - اساسنامه - آخرین تغییرات- کد اقتصادی و شناسه ملی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنام بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : پایگاه اینترنتی
آدرس ارسال مدارک : تهران شهر ری انبار شرکت نفت مرکزی ایران
۰۲۱۸۷۵۲۴۴۱۸-۸۷۵۲۱۰۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.icofc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ سیار آب آتش نشانی دیزلی نفت مناطق مرکزی ایرانمناقصه خرید دو دستگاه پمپ سیار آب آتش نشانی دیزلی نفت مناطق مرکزی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن