سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران مدیریت منطقه مازندران

شماره آگهی ۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۲۷۷۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ماژول ۲۵ زوجی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جام شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و یا ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : بابل، خیابان مدرس، مدیریت مخابرات منطقه مازندران اداره خرید و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بابل، خیابان مدرس، دبیرخانه مدیریت منطقه مازندران
۰۱۱۳۲۳۶۱۳۵۳ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - تجدید
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید ماژول 25 زوجی مخابرات ایران مدیریت منطقه مازندرانمناقصه خرید ماژول 25 زوجی مخابرات ایران مدیریت منطقه مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن