مناقصه واگذاری انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری برق منطقه ای آذربایجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای آذربایجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۲۷۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدماتی درون شهری و برون شهری امور انتقال اردبیل
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا به شماره IR۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ بانک ملی شعبه برق منطقه ای تبریز
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۴۱-۳۳۲۸۰۹۴۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.azrec.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان اردبیل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری برق منطقه ای آذربایجانمناقصه واگذاری انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری برق منطقه ای آذربایجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن