سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۲۷۷۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کلهی امور خدماتی در دفتر مرکزی شرکت و شهرکها ونواحی صنعتی استان مازندران و نگهداری فضای سبز شهرکها ، نگهبانی ، نظافت و ... با برآورد ۱۰,۷۱۵,۰۱۶,۵۹۸
شرایط : تایید صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه انجام امور خدماتی و پشتیبانی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۳۵.۷۵۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه باکی یا وجه نقد به حساب شماره ir ۳۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۴۱۰۶۳۷۶۰۶۵ بان مرکزی یا بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ---
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazandiec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای کلهی امور خدماتی در دفتر مرکزی شرکت و شهرکهای صنعتی استان مازندرانمناقصه اجرای کلهی امور خدماتی در دفتر مرکزی شرکت و شهرکهای صنعتی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن