سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

شماره آگهی ۱۱۹۷۰۱۷۹۰۰۰۰۳۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۳۱۱۹۷۰۱۷۹۰۰۰۰۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : استعلام تعمیر ساختمان مرکز جهاد سعادت آباد به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اسناد خزانه بند (ز) به سررسید ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ براساس فهرست بهاء ابنیه سال ۱۳۹۷
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : سیرجان، خیابان فردوسی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۴-۰۲۵۰۲۴۲۳ تلفن ۰۳۴-۴۲۲۰۷۵۳۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تعمیر ساختمان مرکز جهاد سعادت آباد به مبلغ 800/000/000 معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجاناستعلام تعمیر ساختمان مرکز جهاد سعادت آباد به مبلغ 800/000/000 معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن