استعلام کفش( طبق مشخصات پیوست ونمونه متقاضی ) شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

شماره آگهی ۱۲۹۷۱۲۶۲۰۰۰۲۹۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۳۱۲۹۷۱۲۶۲۰۰۰۲۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام کفش( طبق مشخصات پیوست ونمونه متقاضی )
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : bargh-khouzestan@kzrec.co.ir
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱-۳۳۳۶۹۲۴۲ تلفن ۰۶۱-۳۳۳۶۹۰۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام کفش( طبق مشخصات پیوست ونمونه متقاضی ) شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستاناستعلام کفش( طبق مشخصات پیوست ونمونه متقاضی ) شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن