مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری بمدت یکسال شهرداری بندر ترکمن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر ترکمن

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۳۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری بمدت یکسال
شرایط : تاییدیه از طریق اداره کار و رفاه اجتماعی و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به شماره حساب سیبا ۰۱۰۷۷۴۰۲۶۲۰۰۲ یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۱۷۳۴۴۲۲۰۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.BANDARTORKMAN.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری بمدت یکسال  شهرداری بندر ترکمنمناقصه واگذاری امورات خدمات شهری بمدت یکسال  شهرداری بندر ترکمن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن