مناقصه ارزیابی کیفی پروژه عملیات اجرایی تکمیل شبکه های فرعی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۳۳۶۰۰۰۰۶۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۳۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پروژه عملیات اجرایی تکمیل شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار اراضی آبخور سد مخزنی زاگرس در ۵ ناحیه عمرانی با برآورد ۲۲۴,۶۵۶,۰۴۷,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۴ آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵.۸۱۳.۱۲۰.۹۴۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب ۲۱۷۴۲۰۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی شعبه مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه عملیات اجرایی تکمیل شبکه های فرعی جهاد کشاورزی استان کرمانشاهمناقصه ارزیابی کیفی پروژه عملیات اجرایی تکمیل شبکه های فرعی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن